Algemene voorwaarden

inloggen

Algemene Voorwaarden

Op (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.

Zie voor meer informatie de Algemene Voorwaarden (PDF, 265.69 kB).