Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Op (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.

Zie voor meer informatie de Algemene Voorwaarden (PDF, 265.69 kB).