Privacy reglement

Privacyreglement

Op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens hanteert mobieledierenarts.nl het Privacyreglement. De Wet Bescherming Persoonsgegevens bepaalt dat uw persoonlijke gegevens alleen mogen worden gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn aangevraagd en dat ze alleen onder ogen komen van de mensen voor wie ze bestemd zijn. De wet geeft u het recht om de over u opgenomen gegevens in te zien, te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen en na te vragen aan wie de gegevens zijn verstrekt. Mobieledierenarts.nl zal deze gegevens nooit aan derden verkopen of ter inzage geven.

U kunt onze website anoniem bezoeken met inachtneming van hetgeen hieronder omtrent cookies wordt vermeld. Indien u als klant van Mobiele Dierenarts inlogt op onze website bent u voor ons niet meer anoniem.

Cookies

Om u bij het bezoek aan de website van Mobiele Dierenarts te kunnen herkennen maken wij gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestanden die naar de browser van de klant worden gestuurd en op de pc van de klant worden opgeslagen. Onze programmatuur is zodanig ingericht, dat de cookies niet voor andere doeleinden kunnen worden gebruikt. De door u aan ons op deze wijze beschikbaar gestelde informatie zal door ons alleen geanonimiseerd worden gebruikt.

Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door Mobiele Dierenarts met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Mobieledierenarts.nl verstrekt door middel van deze website louter informatie over (financiële) producten en diensten die door Mobiele Dierenarts worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. De Mobiele Dierenarts aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website.

Hoewel Mobiele Dierenarts alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is de Mobiele Dierenarts niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via het Internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door Mobiele Dierenarts worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Mobiele Dierenarts uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Mobiele Dierenarts worden onderhouden wordt afgewezen.

Copyright

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken, zijn eigendom van of in licentie bij Mobiele Dierenarts, en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële privé-doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Mobiele Dierenarts.